Grow your career on AgCareers.com

Advanced Search
Want notifications for new jobs like this? Provide your information below to setup an alert.
 

Crop Field Expert


Apply to this position
Company Logo
Job Title: Crop Field Expert
Location: Warsaw, IN, Midwest United States, USA
Company: Syngenta
Industry Sector: Agribusiness
Industry Type: Plant & Soil Sciences, Seed & Biotechnology
Career Type: Marketing/Branding
Job Type: Full Time
Minimum Years Experience Required: N/A
Salary: Competitive
Apply to this position
Apply to this position
Company Logo
Syngenta, w skad której wchodz Syngenta Crop Protection i Syngenta Seeds, jest jedn z wiodcych firm rolniczych na wiecie. Nasz ambicj jest pomóc bezpiecznie wyywi nasz planet przy jednoczesnej dbaoci o rodowisko. Chcemy przyczyni si do poprawy jakoci i bezpieczestwa rolnictwa dziki rozwizaniom naukowym na wiatowym poziomie i innowacjom w zakresie upraw. Nasze technologie umoliwiaj milionom rolników na caym wiecie lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów Ziemi. Wicej informacji na stronie www.syngenta.pl

Obecnie prowadzimy rekrutacj na stanowisko

Crop Field Expert

Osoba ta bdzie czci Dziau Wsparcia Technicznego w Syngenta Polska oraz odpowiada bdzie za nastpujce uprawy: sady, owoce jagodowe oraz warzywa

Opis obowizków: •    Zakadanie oraz organizowane dowiadcze w terenie •    Planowanie kombinacji dowiadczalnych, tworzenie protokoów, opieka nad dowiadczeniami oraz zapewnienie ich prawidowego przebiegu  •    Analiza uzyskanych wyników i przygotowanie prezentacji na kady sezon pod dan upraw  •    Kontakt z jednostkami wykonujcymi dowiadczenia oraz z wewntrznym zespoem ds. dowiadcze •    Zarzdzanie programem FQC Fruit Quality Contract i zwizane z tym zadania •    Pisanie artykuów branowych oraz udzia w przygotowywaniu materiaów marketingowych •    cisa wspópraca z Dziaem Sprzeday, Marketingu oraz Rejestracji  


Wymagania: •    Wysze wyksztacenie na kierunku rolnictwo bd pokrewne  •    Praktyczna wiedza oraz dowiadczenie w obszarze sadownictwa i ogrodnictwa •    Umiejtno prezentowania uzyskanych wyników dowiadcze •    Komunikatywno, kreatywno oraz samodzielno w dziaaniu •    Bardzo dobra znajomo jzyka angielskiego •    Obsuga pakietu MS Office •    Gotowo do czstych podróy subowych •    Prawo jazdy kat. B

Firma Syngenta zapewnia równe traktowanie i w naszych praktykach rekrutacji, zatrudnienia, szkole, awansów nie dyskryminuje z powodu rasy, koloru skóry, religii, pci, narodowoci, wieku, orientacji seksualnej, stanu cywilnego, niepenosprawnoci  czy kadego innego statusu chronionego przepisami prawa. #LI-BS1

To apply please click on APPLY TO THIS POSITION

Job Post Date: 10/09/21
Apply to this position
Red Alert

Register for your free AgCareers.com account to receive exclusive information and features.

Candidate | Employer

Close[X]