Villanyszerelo


Apply to this position
Job Title: Villanyszerelo
Location: Szarvas, Hungary
Company: Corteva
Industry Sector: Agribusiness
Industry Type: Plant & Soil Sciences, Seed & Biotechnology
Career Type: Manufacturing/Production
Job Type: Full Time

Job Description:

Description


Munkakör célja:    A vetmagüzemi illetve a szántóföldi gépek, berendezések meghatározott idnkénti elektromos karbantartása, a hosszú távon kiváló minséget biztosító, folyamatos, üzemszer mködés biztosítása érdekében.

Szakterülete:    A vetmagüzemi illetve szántóföldi gépek, berendezések elektromos karbantartása, javítása eseti jelleggel, valamint tervezetten

Felelsség

 • Felels a vetmagüzem tulajdonában lév gépek, berendezések (fosztó-gépek, szállítószalagok, morzsológépek, hengerrosták, eltisztító-gépek, csávázó-gépek, szeparátorgépek, csomagoló-, palettázó-, és fóliázó-gép, emelgépek, cstörk stb.) rendszeres elektromos és vezérléstechnikai karbantartásának segítéséért, illetve ezek állagmegóvásáért, valamint az egyéb berendezések, pl. az öntözberendezések, fnyíró-gépek, valamint mhelyben lév gépek, szerszámok elektromos karbantartásáért.
 • Felels a betakarítás illetve a kondicionálás idszaka alatt a felmerül elektromos és vezérléstechnikai problémák sürgsségi sorrendben történ megszüntetéséért. Pl. Kábelszakadás, érzékel meghibásodás, kontakthiba, stb.
 • Munkáját köteles a karbantartási SOP-k alapján végezni, és az abban leírtakat betartani.
 • Minden munkaterületen köteles a Pioneer által megfogalmazott minségi és mennyiségi célokat követni, elvárásait teljesíteni.
 • A minségbiztosítási rendszer mködése során általa feltárt nemmegfelelségek azonnali jelentése a munkahelyi vezet felé.
 • A rábízott Pioneer tulajdonban lév eszközöket, értékeket védenie kell, az azokban feltárt hiányosságokról jelentési kötelezettsége áll fenn a munkáltató képviselje felé.

Qualifications


 • Képzettség    Villanyszereli végzettség.
 • Gyakorlat    2-3 éves szakmai tapasztalat
 • Vezeti engedély    Az üzem tulajdonában lév emelgépekre érvényes vezeti engedély.
   
To apply please click on APPLY TO THIS POSITION
Job Post Date: 05/07/22
Here are some other jobs you may be interested in applying for.
Want notifications for new jobs like this? Provide your information below to setup an alert.
 

Grow your career on AgCareers.com

Advanced Search See All Jobs
Red Alert

Register for your free AgCareers.com account to receive exclusive information and features.

Candidate | Employer

Close[X]